Przejdź do treści
Wczytuję...

dezynfekcja

Rola dezynfekcji powierzchni w przeciwdziałaniu chorobom jest coraz powszechniej akceptowana, jednakże wciąż wiele jest niejasności, które otwierają drzwi do snucia kontrowersyjnych teorii i niedomówień.

Jak duże ryzyko zachorowania niesie dotykanie zakażonych powierzchni? Jakie środki do dezynfekcji małych powierzchni są najskuteczniejsze? Czy wirusy uodparniają się na płyny do dezynfekcji? Czy dezynfekcja szkodzi także nam?

Dezynfekcja ogranicza COVID 19?

Skażone drobnoustrojami powierzchnie przyczyniają się do przenoszenia patogenów i stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia. Dezynfekcja powierzchni jest powszechnie stosowanym, uniwersalnym środkiem ostrożności, który pomaga kontrolować poziom zakażeń. Skuteczność dezynfekcji zależy od gatunku drobnoustrojów i skuteczności danej metody oraz sposobu w jaki się nią posługujemy. Jeśli wdrożymy schematy dezynfekcji z należytą ostrożnością, pomoże to zapobiec lub zminimalizować niekorzystne skutki pandemii na nasze życie.

Czym właściwie jest dezynfekcja?

Dezynfekcję należy postrzegać jako proces całościowy, który obejmuje metody, czyszczenie i higienę oraz środki do niej potrzebne. Możemy spotkać się z różnymi działaniami polegającymi na oczyszczaniu domu czy biura z wirusów i bakterii, ale skupmy się na jednej z nich – samodzielnej dezynfekcji – dostępnej dla wszystkich. Od naszych pojedynczych działań zależy zdrowie publiczne, dlatego tak istotne jest zrozumienie roli higieny. Szczególnie, że w przeciwieństwie do higieny rąk, znaczenie dezynfekcji powierzchni wciąż budzi kontrowersje.

Dlaczego potrzebujesz dezynfekcji?

Stale rosnące zapotrzebowanie na środki dezynfekujące pokazuje jak duży nacisk kładziemy na odkażanie nie tylko naszych rąk, ale środowiska. To także po części konsekwencja występowania mikroorganizmów lekoopornych, które powodują szerzenie się epidemii w szpitalach czyli miejscach, które jednoznacznie kojarzą nam się z czystością. Ponadto istnieje wiele dowodów na przenoszenie mikroorganizmów między powierzchnią a pacjentami. Stąd coraz surowsze wymagania stawiane w branży medycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, szkołach, przedszkolach, żłobkach, gałęziach usługowych i produkcyjnych.

Powierzchnie o dużym dotyku

Bakterie, przetrwalniki (w stanie „zamrożenia”) i wirusy są wydalane przez nosicieli z kaszlem, podczas kichnięcia czy po skorzystaniu z toalety. Z tego dalej idący wniosek, że infekcje dróg oddechowych i biegunka niosą ze sobą szczególnie wysokie ryzyko zakażenia. Osoba chora dotykając różnych powierzchni kolonizuje je mikrobami. Osoba zdrowa przez dotyk może zostać nieświadomie zakażona. Brak dowodów i niejasności w niektórych kwestiach nie są jeszcze równoznaczne z brakiem ryzyka. Nawet podejrzenie zaistnienia zagrożenia powinno zmusić nas do wzmożonej ochrony siebie i innych.

Skuteczność dezynfekcji powierzchni

Skuteczność dezynfekcji zależy od cech konkretnej formuły. Najważniejsze z nich to: stężenie, formuła, rozpuszczalność w wodzie i pH. Warto zaznaczyć, że fizyczne pocieranie może być związane z rozprzestrzenianiem wirusów i bakterii, dlatego procedurę dezynfekcji powinno poprzedzać dokładne czyszczenie. Wybór odpowiedniego środka do dezynfekcji małych powierzchni jest kluczowy, ponieważ tylko wysoka jakość daje nam gwarancję skuteczności.

Ryzyko dezynfekcji

Wszystkie środki aktywne niosą ze sobą pewne zagrożenia dla zdrowia lub środowiska, dlatego wybierając konkretny produkt, warto mieć to na uwadze. Jak dotąd nie udowodniono niekorzystnego wpływu związków alkoholu czy podchlorynu sodu stosowanych do dezynfekcji na zdrowie organizmów żywych, ale z całą pewnością potwierdzono ich skuteczność na małych powierzchniach. Zaletą środków czyszczących na bazie alkoholu jest także fakt, że jako jedne z nielicznych nie pozostawiają na czyszczonej powierzchni uporczywego filmu, który jak magnes przyciąga zanieczyszczenia niwecząc cały wysiłek.

Unikaj środków czyszczących o małym stężeniu składników aktywnych: wirusy mogą się na nie uodpornić. Środki dezynfekujące do małych powierzchni mogą być stosowane w domu, ale z rozwagą i tylko zgodnie z zastosowaniem. Przed użyciem weź pod uwagę zalecenia, przeciwwskazania i działania niepożądane danego środka.

Leave a Comment